ANAF ar putea recupera datoriile angajatorilor catre ITM

Potrivit proiectului de act normativ, creantele reprezentand comisionul datorat pana la 31 decembrie 2010 de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca, pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca, respectiv pentru certificarea legalitatii inregistrarilor efectuate in baza prevederilor Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, republicata, precum si obligatiile fiscale accesorii aferente, stabilite prin titluri de creanta si neachitate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se fac venit la bugetul de stat si au regim de creanta fiscala.”Procedurile de administrare a creantelor fiscale vor fi continuate de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile sale subordonate care se subroga in drepturile si obligatiile inspectoratelor teritoriale de munca, in calitate de creditor bugetar pe care le succeda de drept in aceasta calitate„, se mai arata in documentul citat.

Sumele reprezentand comisionul, inclusiv dobanzile, penalitatile de intarziere sau majorarile de intarziere, pentru care dreptul de a cere executarea silita s-a prescris pana la data preluarii in administrare a acestora de catre ANAF, raman in responsabilitatea inspectoratelor teritoriale de munca, potrivit aceluiasi proiect.Pentru creantele fiscale, inspectoratele teritoriale de munca vor preda ANAF inscrisurile, in original, in care sunt individualizate creantele datorate si neachitate pana la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei legi si care reprezinta titluri executorii, neatacate in termenul legal sau dispozitivul hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a solutionat contestatia formulata impotriva acestora, dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata pentru litigiile avand ca obiect contestatiile la executare silita sau contestatiile impotriva actelor prin care se dispun si se duc la indeplinire masurile asiguratorii, precum si in cazul litigiilor care privesc procedurile de insolventa, aferente creantelor, situatia soldurilor creantelor fiscale si a sumelor platite in plus fata de obligatia de plata, precum si orice alte informatii/documente disponibile, necesare urmaririi si verificarii sumelor datorate.

Procedura de predare-primire a documentelor si informatiilor va fi aprobata prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, in termen de 30 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei legi, comisioanele prevazute, inclusiv obligatiile fiscale accesorii aferente acestora, se achita la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale in raza carora sunt luati in administrare contribuabilii, intr-un cont distinct de venituri al bugetului de stat, codificat cu codul de identificare fiscala al contribuabililor„, se mai arata in proiect.

Documentul mai prevede ca debitorii sunt obligati sa intocmeasca pe propria raspundere si sa depuna, pana la data de 25 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a prezentei legi, la organul fiscal competent, declaratii-inventar privind comisionul in sold calculat pana la data intrarii in vigoare a legii, inclusiv obligatii fiscale accesorii, neachitate pana la data depunerii declaratiei-inventar, care sunt asimilate declaratiilor fiscale, prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicandu-se in mod corespunzator.

Nedepunerea declaratiei-inventar in termenul prevazut constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei. Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii se fac de catre organele fiscale competente„, mai prevede documentul.

Pentru litigiile avand ca obiect contestatiile la executare silita/procedurile de insolventa, ANAF si unitatile subordonate se subroga in toate drepturile si obligatiile procesuale ale Inspectiei Muncii si inspectoratelor teritoriale de munca, dupa caz, si dobandesc calitatea procesuala a acestora, la data intrarii in vigoare a legii, in toate procesele si cererile aflate pe rolul instantelor judecatoresti, indiferent de faza de judecata.Proiectul va fi dezbatere publica pe site-ul MMFPSPV pana in 8 august.ANAF va continua procedurile de administrare a creantelor fiscale reprezentand comisionul datorat pana la 31 decembrie 2010 de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca, pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca, potrivit unui proiect de lege pus in dezbatere publica. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) ar putea fi desemnata autoritate competenta abilitata sa preia de la Inspectia Muncii atributiile de recuperare a creantelor prin executare silita, masura fiind prevazuta intr-un proiect de Lege pus in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (MMFPSPV), scrie Mediafax.

Related Articles

Ultimele Articole