Aspecte legale privind contractul de prestari servicii

Unele dintre cele mai des incheiate contracte, cel de prestari servicii se refera la raportul dintre prestator cel care se obliga sa prestesez servicii pentru beneficiar, in schimbul unei remuneratii. In ceea ce priveste reglementarea contractului de prestari servicii, in cazul acestuia se aplica acelasi prevederi precum in cazul contractului bilateral cu titlu oneros.

Este important modul in care se redacteaza contractul de prestari servicii. Acesta contine informatii esentiale despre prestator si beneficiar, perioada pe care este incheiat, drepturile si obligatiile partile, remuneratia, clauza de forta majora si altele. Este indicat sa apelati la serviciul avocat online fie pentru redactarea contractului de prestari servicii, fie pentru verificarea unui deja existent, inainte de semnare, pentru siguranta si incredere.

Obligatii prestator si beneficiar

Este important ca in contractul de prestari servicii sa se regaseasca in mod clar obligatiile ambelor parti, fiind partea esentiala a acestui tip de raport. Astfel ca, in ceea ce il priveste pe prestator, acesta este obligat sa presteze serviciile cu resurse proprii sau cu cele pe care i le pune la dispozitie beneficiarul.

Orice tip de alta persoana care participa la prestarea serviciilor i se vor aplica aceleasi conditii care exista la nivel de contract in ce il priveste pe prestator. Indiferent de conditiile exterioare, prestatorul trebuie sa termine lucrarea sau sa isi duca la final serviciul la termenul limita specificat in contract. Daca apar defectiuni ale lucrarii realizate, in timpul in care contractul este valabil, atunci prestastorul este cel care plateste pentru reparatii.

In acelasi timp, beneficiarul se obliga sa plateasca suma de bani prestatorului, in schimbul serviciilor, la termenul stabilit in contract. In situatia in care beneficiarul a fost de acord cu faptul de a asigura o parte sau totalitatea materialelor pentru prestarea serviciului, atunci se va asigura ca va face acest lucru, in timp util, pentru efectuarea si finalizarea lucrarii/serviciului.

Pe langa aceste obligatii generale pot sa fie incluse si altele, in functie de acordul care exista intre prestator si beneficiar. De aceea, este indicat sa cereri sfatul unui avocat online pentru a va indruma spre redactarea contractului, pentru apararea propriilor interese, in limitele legale.

Raspundere in caz de vicii

Pentru orice tip de neregula care poate fi cauzata din partea beneficiarului sau din partea prestatorului, partea respectiva va raspunde pentru acel fapt. In cazul in care se apar probleme privind lucrarea sau serviciul in timpul in care prestatorul isi desfasoara munca, atunci este responsabil de plata acestora. In caz contrar, beneficiarul are dreptul sa ceara despagubiri. In vederea acestui fapt, prestatorul trebuie sa fie atent ca in contract sa fie specificata clar perioada in care acesta este obligat sa raspunda pentru diferite vicii.

O situatie des intalnita in prestarea de servicii este nemultumirea beneficiarului fata de serviciile prestate, insa daca aceasta este o parere subiectiva, fara niciun tip de motiv bine justificat, atunci prestatorul are dreptul in continuare sa ceara si sa primeasca remuneratia pentru servicii.

Aceasta parte a contractului de prestari servicii are nevoie de o atentie sporita din partea ambelor parti si ajutorul venit din exterior, un avocat online care sa verifice legalitatea conditiilor impuse privind viciile si cum sunt aparate in mod echitabile interesele ambelor parti.

Ca in cazul oricarui alt tip de contract este important ca toate punctele sa fie citite cu atentie si orice tip de nelamurire sa fie clarificata intre parti, inainte de a semna, pentru nu exista riscul, ca pe parcursul prestarii serviciului una intre parti sa fie raspunzatoare pentru aspecte pe care nu le-a luat in considerare in momentul incheierii contractului.

Related Articles

Ultimele Articole