Cât de obligatorii sunt certificatele energetice în tranzacţiile imobiliare?

Certificatul energetic pentru clădiri este acel act legal tipărit ce arată care este performanța energetică a unui imobil sau părți din acel imobil (apartament).

Legea 372 din 2005, modificată și completată de reglementări legale ulterioare definește performanța energetică a clădirilor drept energia calculată conform unei metodologii de calcul pentru a răspunde necesităților legate de utilizarea normală a clădirii, necesități care includ în principal: încălzirea, prepararea apei calde menajere, răcirea, ventilarea și iluminatul.

Dacă vă interesează și alte informații pe această temă, puteți vedea și articolul “Certificat energetic – act necesar tranzacțiilor imobiliare“.

Cât de obligatorii sunt certificatele energetice în tranzacţiile imobiliare?

În cazul tranzacțiilor imobiliare (vânzare-cumpărare sau inchiriere), prin Legea nr. 159 din 2013 care modifică și completează Legea 372 din 2005 a fost introdusă obligativitatea existenței certificatului de performanță energetică (mai cunoscut sub numele de certificat energetic).

Conform legislației românești, contractele de vânzare-cumpărare încheiate fără să existe acest act sunt supuse nulității relative, potrivit prevederilor Codului civil.

Pentru acele proprietăți imobiliare care se vând sau se închiriază, investitorul, proprietarul, administratorul (după caz) este obligat să pună la dispoziția potențialului cumpărător sau chiriaș, anterior perfectării contractului, o copie de pe certificat, astfel încât acesta să ia cunoștință despre performanța energetică a proprietății imobiliare pe care urmează să o cumpere sau închirieze, după caz, iar la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, fostul proprietar are obligația de a transmite certificatul, în original, noului proprietar.

La data înregistrării contractului de vânzare-cumpărare, respectiv de închiriere, proprietarul are obligația de a depune la organul fiscal competent o copie de pe certificat, iar originalul va rămâne în posesia proprietarului.

Clădirile care se vând înainte de recepția la terminarea lucrărilor se pot vinde fără certificat de performanță energetică, dar proprietarul. administratorul sau investitorul (după caz) va trebui să pună la dispoziția cumpărătorului date și informații în vederea evaluării performanței energetice a imobilului.

Cât timp este valabil un certificat de performantă energetică?

Acest document este valabil timp de 10 ani de la data elaborării lui, cu condiția ca în această perioadă imobilul sau partea de imobil (apartamentul) să nu fi suferit lucrări de renovare majoră care să îi modifice consumurile energetice.

Câteva reglementări legale utile în acest domeniu

Legea nr. 372 din 2005 privind performanța energetică a clădirilor a fost modificată și completată prima dată prin Legea nr. 159 din 2013 (printre altele, atunci a fost introdusă obligativitatea existenței certificatului energetic la tranzacțiile imobiliare).

Ordonanța nr. 13 din 2016 a modificat și completat și ea Legea nr. 372 din 2005, apoi în anul 2020 a apărut Legea nr. 101 din 2020 care a făcut și ea același lucru.

Puteți găsi alte reglementări legale și tehnice și pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației.

Related Articles

Ultimele Articole